Locatie Boekelo (053) 428 15 43 - Locatie Usselo (053) 428 16 08

 

 

Ouderraad locatie Usselo - OGR

O.b.s. Molenbeek heeft op beide locaties elk een afzonderlijke ouderraad die wordt aangeduid met OOBS (Boekelo) en OGR (Usselo).

De ouderraad wordt gevormd door een groep ouders. Bij vacatures worden de nieuwe leden van de ouderraad gekozen tijdens de jaarlijkse ouderavond, waarop tevens verslag wordt gedaan van de activiteiten in het afgelopen schooljaar en verantwoording wordt afgelegd over het beheer van de financiƫn.

Op beide locaties vergadert de ouderraad over allerlei zaken, die in het belang zijn van de school en de kinderen. Op deze vergaderingen is een afvaardiging van het team en de MR vertegenwoordigd.

Zo brengt de ouderraad gevraagd en ongevraagd advies uit aan de MR. Daarenboven worden vele activiteiten op school door de ouderraad ondersteund, zoals o.a. het verlenen van hand- en spandiensten, het beheer van het schoolfonds, organiseren van diverse acties en het begeleiden van feestactiviteiten.

 

Leden van de ouderraad

Voor het schooljaar 2021-2022 bestaat de OGR uit de volgende leden:

Mevr. E. Heupink - voorzitter
Mevr. Y. Meijer - penningmeester  
Mevr. K. Boon
Mevr. S. Maclean
Mevr. A. Nagenborg
Mevr. M. Haarman