Locatie Boekelo (053) 428 15 43 - Locatie Usselo (053) 428 16 08

 

 

Consent

De titel van deze pagina is tevens een link naar de website van ons bestuur. (https://www.consentscholen.nl/ )

Stichting Consent beheert alle openbare basisscholen in de gemeenten Enschede, Oldenzaal, Losser en Denekamp. Dit zijn 32 veelkleurige scholen voor (speciaal) basisonderwijs met een eigen lokale kleur en daarbinnen een gecertificeerd aanbod van Montessori-, Dalton-, Freinet- en Jenaplanonderwijs, een Steve JobsSchool en een Internationale school. Zo is er voor ieder kind en iedere ouder een ruime keus voor Openbaar Onderwijs naar eigen wens. Ruim 7200 leerlingen volgen onderwijs op één van onze scholen, als basis voor een goede toekomst.

Missie

Consent wil nu en in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt. Onze missie is om kinderen een stevige basis te bieden om de onzekere toekomst te lijf te kunnen. Cognitieve vaardigheden zijn daarvoor niet meer voldoende. Waar het vooral om gaat is: leren leren, leren communiceren en leren je eigen geluk te organiseren. Onze ‘merkbelofte’ luidt: ’Geef ons je talent, je krijgt er een toekomst voor terug.’

Visie

Vanuit deze missie hebben we vier kernwaarden geïdentificeerd die leidend zijn voor onze ontwikkeling. Die delen we en dat bindt ons. Deze kernwaarden zijn: excellent, aantrekkelijk, betekenisvol en verbindend. Deze vier kernwaarden vormen de basis van onze strategische visie.