Locatie Boekelo (053) 428 15 43 - Locatie Usselo (053) 428 16 08

 

 

Welkom

Welkom op de website van openbare basisschool "Molenbeek". 
De school telt op 1 oktober van het schooljaar 2022-2023 288 leerlingen, verdeeld over de locaties in Boekelo (238) en Usselo (50). Beide locaties zijn belangrijke instroompunten voor onze leerlingen.

Visie:

Wij vinden het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen ouder, kind en leerkracht. De drie pijlers van het strategisch perspectief van Consent staan daarin bij ons voorop; leren leren, leren communiceren en leren je eigen geluk te organiseren. Onder deze pijlers hebben we onze kernwaarden genoemd. Als de  twee belangrijkste kernwaarden (verantwoordelijkheid en erkenning & waardering) optimaal door zowel ouders, kind en leerkracht gedragen wordt zorgt dat voor ons voor kwaliteit.

Missie:
Vanuit onze visie hebben we drie thema’s die we voor beide locaties inrichten. Onze missie is dat we aandacht hebben voor:

-Zelfverantwoordelijk leren

-Kindgesprekken. Op dit moment gaan de leerlingen van groep 6 t/m 8 mee naar de    kindgesprekken. We willen de omslag maken dat de nadruk ligt op het welbevinden van het kind dan op het rapport. 
-Verschillende vaardigheden ontwikkelen. 
-Onderzoekend en ontwerpend leren
-Product is van belang, proces nog belangrijker
-Leerkracht als coach.

-Talentontwikkeling

- Ieder kind wordt gezien
- Vaardigheden ontwikkelen
- Ontwikkeling zelfbeeld
- Leren presenteren
- Leerling en leerkracht in zijn/ haar kracht

-Leren doe je overal

- Onderzoekend en ontwerpend leren
- Leren door gebruik te maken van je omgeving
- Ruimtes binnen school beter benutten


Beide locaties zijn sfeervol en functioneel ingericht. Wij hebben hiermee geprobeerd een warme, veilige en geborgen omgeving te creëren, waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen en samen veel plezier beleven.

Onze school maakt samen met nog 32 andere openbare basisscholen deel uit van Consent.