Locatie Boekelo (053) 428 15 43 - Locatie Usselo (053) 428 16 08

 

 

Ouderraad locatie Boekelo - OOBS

Obs Molenbeek heeft op beide locaties elk een afzonderlijke ouderraad die wordt aangeduid met OOBS (Boekelo) en OGR (Usselo).

De ouderraad wordt gevormd door een groep ouders. De ouderraad stelt zich ieder jaar voor tijdens de jaarlijkse informatieavond, waarop tevens verslag wordt gedaan van de activiteiten in het afgelopen schooljaar en verantwoording wordt afgelegd over het beheer van de financiƫn.

Op beide locaties vergadert de ouderraad over allerlei zaken, die in het belang zijn van de school en de kinderen. Op deze vergaderingen is ook een afvaardiging van het team vertegenwoordigd.

Vele activiteiten op school worden door de ouderraad ondersteund, zoals o.a. het verlenen van hand- en spandiensten, het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage, organiseren van diverse acties en het begeleiden van feestactiviteiten.

Ondersteuning bij de Vossenjacht tijdens de Kinderboekenweek:

Leden van de ouderraad

Voor het schooljaar 2022-2023 bestaat de OOBS uit de volgende leden:

Dhr. W. Hammink (voorzitter)
Mevr. R. Haarman (secretaris)
Mevr. E. Hassink (secretaris)
Mevr. R. Abbink (decoteam)
Mevr. E. Meyer (decoteam)
Mevr. J. Krabbe (decoteam)
Mevr. D. Kleine Wiecherink
Mevr. L.Greftenhuis
Mevr. K. Schukkink (penningmeester)
Mevr. K. Schipmann
Mevr. C. Rietman
Mevr. L. Sanders