Locatie Boekelo (053) 428 15 43 - Locatie Usselo (053) 428 16 08

Welkom in groep 5,6,7 en 8

Op deze pagina kunt u alles lezen over de activiteiten van groep 5,6,7 en 8.

Wij gebruiken de app: Klasbord voor leuke informatie (een kijkje in de klas)  volgt u ons nog niet? Vraag dan de inlogcode aan de groepsleerkracht.

Veel kijk- en leesplezier!

De kinderen van groep 5 - 8 en meneer Remco, juf Ans en juf Licette

Groepsfoto groep 5-8

Nieuws uit de klas

Leescircuit Molenbeek Usselo

Iedere dag hebben alle kinderen een half uur lezen, dus het onderbouwleerplein samen met het bovenbouwleerplein. De kinderen zijn in groepjes ingedeeld en gaan dan Ralfilezen, duolezen, stillezen, infolezen, woordrijen lezen, keuzelezen of voorlezen aan de kleuters. Op de foto's kunnen jullie zien op welke verschillende manieren alle kinderen dan aan het lezen zijn! In het fotoboek staan de overige foto's.

Agenda

vrijdag 20 juli t/m vrijdag 31 augustus 2018: zomervakantie

 

 

 

 

--