Locatie Boekelo (053) 428 15 43 - Locatie Usselo (053) 428 16 08

Welkom in groep 5,6,7 en 8

Op deze pagina kunt u alles lezen over de activiteiten van groep 5,6,7 en 8.

Wij gebruiken de app: Klasbord voor leuke informatie (een kijkje in de klas)  volgt u ons nog niet? Vraag dan de inlogcode aan de groepsleerkracht.

Veel kijk- en leesplezier!

De kinderen van groep 5 - 8 en meneer Remco, juf Ans en juf Licette

Groepsfoto groep 5-8

Nieuws uit de klas

Leescircuit Molenbeek Usselo

Iedere dag hebben alle kinderen een half uur lezen, dus het onderbouwleerplein samen met het bovenbouwleerplein. De kinderen zijn in groepjes ingedeeld en gaan dan Ralfilezen, duolezen, stillezen, infolezen, woordrijen lezen, keuzelezen of voorlezen aan de kleuters. Op de foto's kunnen jullie zien op welke verschillende manieren alle kinderen dan aan het lezen zijn! In het fotoboek staan de overige foto's.

Agenda

dinsdag 12 december: stakingsdag (o.v.b)

maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari 2018: kerstvakantie

maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018: voorjaarsvakantie

vrijdag 30 maart 2018: Goede Vrijdag

maandag 2 april 2018:Tweede Paasdag

vrijdag 27 april 2018: Koningsdag

maandag 30 april t/m vrijdag 11 mei 2018: meivakantie + Hemelvaart

maandag 21 mei 2018: Tweede Pinksterdag

vrijdag 6 juli 2018: studiedag -> alle leerlingen vrij

vrijdag 20 juli t/m vrijdag 31 augustus 2018: zomervakantie

 

 

 

 

--