Locatie Boekelo (053) 428 15 43 - Locatie Usselo (053) 428 16 08

 

 

Welkom in groep 4,5,6,7 en 8

Op deze pagina kunt u alles lezen over de activiteiten van groep 4,5,6,7 en 8.

Wij gebruiken de app 'Klasbord' voor leuke informatie (een kijkje in de klas). Volgt u ons nog niet? Vraag dan de inlogcode aan de groepsleerkracht.

Veel kijk- en leesplezier!

De kinderen van groep 4 - 8 en meneer Remco, juf Lisette B. en juf Annemieke

Groepsfoto groep 4-8

Nieuws uit de klas

Op dinsdagmiddag heeft het bovenbouwleerplein (groep 4 t/m groep 8) altijd M.I. op het programma staan: met allemaal verschillende opdrachtkaarten gaan de kinderen zich verdiepen in een thema van geschiedenis, aardrijkskunde, topografie of natuurkunde. Op de foto zie je kinderen op het plein (leren doe je overal!) die daar een kaart van Nederland getekend hebben. Eén kind is geblinddoekt en noemt een plaats waar hij/zij graag naar toe wil gaan. Een ander kind neemt dat kind mee en vervolgens kijkt het geblinddoekte kind of hij/zij op de goede plek in de kaart van Nederland staat.

Agenda

kerstvakantie maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 2021
studiedag donderdag 28 januari 2021
voorjaarsvakantie maandag 22 t/m 26 februari 2021
onderwijsdag maandag 22 maart 2021 (alle leerlingen vrij)  
meivakantie maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021
Hemelvaart donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021
Pinksteren maandag 24 mei 2021
studiedag maandag 28 juni 2021 (alle leerlingen vrij)
studiedag vrijdag 9 juli 2021 (alle leerlingen vrij)
zomervakantie maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021

 

--