Locatie Boekelo (053) 428 15 43 - Locatie Usselo (053) 428 16 08

Welkom in groep 1,2,3 en 4

Op deze pagina kunt u alles lezen over de activiteiten van groep 1, 2, 3 en 4

Wij gebruiken de app: Klasbord voor leuke informatie (een kijkje in de klas)  volgt u ons nog niet? Vraag dan de inlogcode aan de groepsleerkracht

Veel kijk- en leesplezier!

De kinderen van groep 1-4 en juf Sebile, juf Désiré en juf Nathalie

Groepsfoto groep 1-4

dav

Nieuws uit de klas

Groep 1-2 is begonnen met thema Elmer de olifant. De kinderen hebben al veel werkjes gemaakt en hebben de letter -e- al gestempeld op een olifant.

Groep 3 is bezig met leren lezen. We hebben de woorden ik, maan en roos al geleerd. Daarnaast leren we schrijven in schrijfletters. Vandaag was de letter -m- aan de beurt.

Groep 4 is begonnen met het werken op de Chromebooks. De verwerking van taal, spelling en rekenen maken de kinderen op de Chromebooks. Erg wennen voor iedereen, maar erg leuk!

Agenda

maandag 18 september 2017: informatieavond

maandag 9 oktober 2017: studiedag -> alle leerlingen vrij

maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2017: herfstvakantie

dinsdag 21 november 2017: studiedag -> alle leerlingen vrij

maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari 2018: kerstvakantie

maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018: voorjaarsvakantie

vrijdag 30 maart 2018: Goede Vrijdag

maandag 2 april 2018:Tweede Paasdag

vrijdag 27 april 2018: Koningsdag

maandag 30 april t/m vrijdag 11 mei 2018: meivakantie + Hemelvaart

maandag 21 mei 2018: Tweede Pinksterdag

vrijdag 6 juli 2018: studiedag -> alle leerlingen vrij

vrijdag 20 juli t/m vrijdag 31 augustus 2018: zomervakantie

--