Locatie Boekelo (053) 428 15 43 - Locatie Usselo (053) 428 16 08

Welkom in groep 1-2c

Agenda

donderdag 30 en vrijdag 31 mei: Hemelvaart

maandag 10 juni; Pinksteren

maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus: zomervakantie

--